درباره شرکت

شرکت نگین درخشنده بندر (تعاونی)در سال 1380با همت جمعی از رزمندگان وایثارگران هشت سال دفاع مقدس ثبت وآغاز به کار در زمینه های
1-خدمات دریایی بندری (استافینگ کالاهای صادراتی ،وارداتی وترانزیتی به هردوصورت کانتینری وبندری )
2-ترخیص موقت ودائم کالاهای ترانزیتی /صادراتی ووارداتی
3-تخلیه،دپوسازی ، بارگیری (کشتی وکانتینر) مواد معدنی(.........)در انبار اختصاصی متعلق به شرکت (بانام شرکت نگین درخشنده بندر در منطقه ویژه مواد معدنی اسکله شهید رجایی- اراضی 200هکتاری
-پایانه اختصاصی مواد معدنی وکانتینری شرکت نگین درخشتده بندر که درزمینه های واگذاری توسط بنادرکشترانی ودریامنوردی دربندر شهید رجایی واقع شده اس ومی دانیم که مجتمع بندری شهید رجایی دربین بنادر خاورمیانه وخلیج فارس جایگاه خاصی دارد وبعنوان یک بندر مهم کانتینری وترانزیتی درمنطقه شناخته شده است عملکرد سالیانه این بندر در انواع کالاهای وارده وصادره وکانتینری وفله مواد معدنی به میزان میلیونها تن درسال است که در بخش کانتینری ومواد فله معدن یبه میلیون ها تن درسال می رسد
-این مجتمع عظیم بندری با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط چندین ترمینال اختصاصی درراستای خصوصی سازی فعالیت های خدماتی اداره می شوند واین ترمینال ها باامکانات تاسیساتی وتجهیزاتی مدرن خود از طرف بندر وظیفه عملیات انبارداری ،نگهداری وتخلیه وبارگیری انواع کالاهای وارده وصادره ،فله وکانتینری ومتفرقه برعهده دارند

تبلیغات متنی

داتیس سیستم هرمزگان
طراحی سایت در بندرعباس
گروه مهندسی 0761
راه اندازی شبکه بی سیم و باسیم
اسکله 24
شبکه تبلیغات اسکله
نگین درخنشده بندر
ترخیص کالا و انبار داری

پل های ارتباطی

بندرعباس اسکله شهید رجایی، اراضی 200 هکتاری

Phone: 076-34524653
Email:
Fax: 076-34524652

انتقادات و پیشنهادات

درباره ما

شرکت نگین درخشنده بندر(تعاونی) در سال 1380 باهمت جمعی از رزمندگان وایثارگران هشت سال دفاع مقدس ثبت وآغاز به کار در زمینه های:

  1. خدمات دریایی بندری(استافینگ کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی به هردو صورت کانتینری و بندری)
  2. ترخیص موقت و دائم کالاهای ترانزیتی/صادراتی و وارداتی
  3. تخلیه، دپوسازی، بارگیری(کشتی و کانتینر) مواد معدنی در انبار اختصاصی متعلق به شرکت (بانام شرکت نگین درخشنده بندر در منطقه ویژه مواد معدنی اسکله شهید رجایی- اراضی 200هکتاری