به وبسایت شرکت نگین درخشنده بندر خوش آمدید

درباره شرکت

شرکت نگین درخشنده بندر درسال ۱۳۸۰ ثبت و فعالیت خود را در زمینه های زیر آغاز نموده است:

  • خدمات دریایی بندری(استافینگ کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی به هردو صورت کانتینری و بندری)
  • ترخیص موقت و دائم کالاهای ترانزیتی/صادراتی و وارداتی
  • تخلیه، دپوسازی، بارگیری(کشتی و کانتینر) مواد معدنی در انبار اختصاصی متعلق به شرکت (بانام شرکت نگین درخشنده بندر در منطقه ویژه مواد معدنی اسکله شهید رجایی- اراضی ۲۰۰هکتاری